Наукова робота в Університеті новітніх технологій

Основними науковими завданнями в УНТ є розробка та дослідження методів і технологій для успішної реалізації земельної реформи в Україні. Ці проблеми пов’язані з розвитком таких фундаментальних наук, як геодезія, землеустрій, аерокосмічний моніторинг, фотограмметрія, екологія, геоінформаційна система, земельне право, комп’ютерні технології.

Основні напрями розробок і досліджень УНТ:

 • підвищення рівня автоматизації геодезичних і землевпорядних вимірювань;
 • обґрунтування науково-технічних рішень нових геодезичних способів і приладів;
 • створення нових технологій екологічного контролю природокористування;
 • вдосконалення земельних відносин та основ земельного права;
 • розробка геоінформаційних та інформаційних управляючих систем;
 • дослідження економічних питань земельної реформи та ін.

Низку досліджень ми проводимо у співдружності з іншими вишами та підприємствами-партнерами. Також при університеті діє комп’ютерний науково-освітній центр, який надає можливість опанувати нові інформаційні технології.

За роки наукової діяльності ми змогли:

 • залучити до роботи висококваліфікованих спеціалістів. Близько 80 % професорсько-викладацького складу університету мають учені ступені та звання;
 • ефективно поєднано роботу вчених і перспективних студентів. Педагоги спільно зі своїми учнями проводять наукові дослідження в галузях геодезії, землеустрою, геоінформаційних систем і технологій, екології, економіки, фотограмметрії, юриспруденції та інших.

Наукові досягнення:

 • За останні три роки досліджень викладачі в тандемі зі студентами отримали 8 патентів України.
 • Наші студенти опублікували 7 статей та 14 доповідей за результатами виступів на науково-практичних конференціях.
 • Університет з 2016 року двічі на рік видає власний збірник наукових праць «Новітні технології».