Спеціальності підготовки

Прийом до університету для отримання ступеня бакалавра здійснюється за такими спеціальностями:

 • 081 Право
 • 101 Екологія
 • 193 Геодезія та землеустрій
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 122 Комп’ютерні науки та технології

Термін підготовки бакалаврів становить:

 1. Для денної форми навчання – 3 роки;
 2. Для заочної форми навчання – 4 роки.

Прийом до університету для отримання ступеня магістра здійснюється за такою спеціальністю:

193 Геодезія та землеустрій

 • Геодезія
 • Геоінформаційні системи і технології
 • Землеустрій та кадастр

 Термін підготовки магістрів становить:

 1. Для денної форми навчання – 1,5 року;
 2. Для заочної форми навчання – 2 роки.