Студентська наука

Одним із головних завдань, які вирішує вища школа, є підвищення якості підготовки фахівців. У Законі України «Про освіту» №1144-XII від 04.06.91 року, ст. 45 визначено, що «науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки фахівців…», у Законі України «Про вищу освіту» №380-IV від 26.12.2002, п.1. ст. 61 визначено, що «наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності та здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти». Науково-дослідна діяльність студентів (НДДС), як складова наукової діяльності у системі вищої освіти, є невід’ємним компонентом підготовки фахівців з вищою освітою та гарантується державою – ст. 51 Закон України «Про освіту».

Як відомо, основними формами організації науково-дослідної діяльності студентів у вищому навчальному закладі є:

  • науково-дослідна робота студентів, яку внесено до навчального плану;

  • творча діяльність студентів у позанавчальний час;

  • організаційно-масові заходи, що мають вузівський, міжвузівський, регіональний, всеукраїнський та міжнародний характер.

Саме організаційно-масові заходи: наукові студентські конференції, виставки, конкурси, олімпіади відіграють велику роль у пропаганді та розвитку всіх форм НДДС.