19 листопада 2021 року в Університеті новітніх технологій пройшов Науково-практичний круглий стіл на тему: «Дотримання прав та основоположних свобод людини в Україні: стан та перспективи розвитку»

  • Запис опубліковано:19.11.2021
You are currently viewing 19 листопада 2021 року в Університеті новітніх технологій пройшов Науково-практичний круглий стіл на тему: «Дотримання прав та основоположних свобод людини в Україні: стан та перспективи розвитку»

Метою проведення є дослідження актуальних питань, пов’язаних з юридичними аспектами дотримання прав та основоположних свобод людини в Україні, їх стану та перспектив розвитку.

В роботі круглого столу прийняли участь: Циганій С. О. кандидат пед.наук, ректор ПВНЗ «Університет новітніх технологій», Гебрич А. О. проректор з організаційно-методичної роботи ПВНЗ «Університет новітніх технологій», Рощина І. О. к.ю.н, доцент, професор кафедри конституційного та кримінального права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та інші.

З доповідями виступили: Міньковська А. В. приватний адвокат «Свобода думки і волі», Сіньова Л. М. к.ю.н., доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Паламарчук В. В., старшого викладача кафедри правознавства ПВНЗ «Університет новітніх технологій», Андрусів В. Г. к.ю.н., завідувач кафедри правознавства ПВНЗ «Університет новітніх технологій», та інші.

Учасники круглого столу обговорили такі питання:
– Система прав та основоположних свобод людини;
– Механізми забезпечення прав та основоположних свобод людини;
– Сучасний стан дотримання прав та основоположних свобод людини в Україні;
– Перспективи розвитку гарантій дотримання прав та основоположних свобод людини в Україні.

До обговорень долучилися також студенти УНТ.