Богданенко Анатолій Іванович

Кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту

Профіль у Academia

Профіль у Research gate

ORCID iD

Профіль у Google Scholar

e-mail: a.bogdanenko@leaderfund.org

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Державна інвестиційна політика, державна інвестиційна діяльність, житлове будівництво, антикорупційна політика

ОСВІТА

2017-2019
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), Київ, Україна. Здобуття ступеня магістра по спеціальності Право, спеціалізація – Антикорупційна діяльність.

2016-2019
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), Київ, Україна. Здобуття ступеня кандидата наук з державного управління. Спеціальність – Механізми державного управління

2016-2018
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), Київ, Україна. Здобуття ступеня доктора наук в галузі економіки.

2016-2017
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), Київ, Україна. Здобуття ступеня доктора філософії в галузі державного управління.

1998-2000
Інститут міжнародних відносин Національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. Факультет міжнародного права за спеціальністю: міжнародне право та суспільні справи.

1988-1994
Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. Історичний факультет за спеціальністю історія. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста історик, викладач історії.

1983-1987
Інженерно-будівельний технікум, місто Остер, Чернігівська область, Україна. Спеціалізація: Промислове та цивільне будівництво Кваліфікація: технік-будівельник, ступінь: спеціаліст, диплом з відзнакою.

1975-1983
Остерська державна школа, місто Остер, Чернігівська область, Україна.

ДОСВІД РОБОТИ

01/2017 – по теперішній час
Доцент кафедри державного управління МАУП (Київ, Україна)

Наукові інтереси – дослідження державного управління інноваціями в Україні.

05/2020 – по теперішній час
Фізична особа-підприємець.

Приватний консультант з інвестиційної діяльності в житловому будівництві в Україні, розвитку та покращення умов залучення іноземних інвестицій у реконструкцію житла та соціальне будівництво, вдосконалення управління в соціально-економічній сфері в Україні та ЄС. Експерт з міжнародних корпоративних структур для інвестицій в Україні.

03/2012 – по теперішній час
Голова Українського благодійного фонду міжнародного молодіжного співробітництва «Лідер» (Київ, Україна, благодійна організація)

11/2002-03/2012
На різних посадах в Українському благодійному фонді міжнародного молодіжного співробітництва «Лідер» (Київ, Україна, благодійна організація).

Фонд створений у 1991 році Урядом УРСР з метою розвитку молодіжного співробітництва за кордоном. У серпні 2004 року Держава Україна вийшла з Фонду, і тепер Фонд продовжує свою благодійну діяльність як громадська організація.

10/2001-10/2002
Керівник юридичного відділу компанії ECO Group Ltd. (юридична особа – дочірня компанія Virton Consultants Ltd, Київ, Україна).

Досвід створення команди комп’ютерних програмістів, розробка комп’ютерних програм для фінансів, новин, контролю безпеки тощо. Короткий опис доступний за посиланням: http://ua.redtram.comhttps://inspectsystem.com/en/

06/2000-10/2001
Юрисконсульт ECO Trade Ltd. (Дочірня компанія Virton Consultants Ltd, Київ, Україна, торгівля цінними паперами)

Участь у біржово-брокерській діяльності. Обов’язки включали поводження з промисловими боргами та облігаціями.

02/1999-06/2000 відпустка по догляду за дитиною.

12/1995-02/1999
Член Ради Українського фонду міжнародного молодіжного співробітництва «Лідер» (Київ, Україна, благодійна організація)

Розвиток молодіжного підприємництва.

Як член Ради контролював управлінську, юридичну та бухгалтерську діяльність.

04/1994-12/1995
Заступник начальника відділу маркетингу проєктно-вишукувального інституту “Укркурортпроєкт” (Київ, Україна). 

Аналіз будівельного ринку розвитку національних та міжнародних інвестицій.

10/1990-04/1994
Помічник голови Ради директорів Асоціації кооперативів (Київ, Україна)

Повсякденна співпраця з різними організаціями в Україні та Європі; для задоволення потреб Асоціації та її дочірніх компаній, створених та діючих в Ірландії, МОМ та Великобританії.

02/1989-10/1990
Завідувач районного клубу культури райдержадміністрації (Козелецький район, Чернігівська область, Україна)

Управління будівництвом.

09/1988-02/1989
Інженер-архітектор виробничої групи при архітекторі Козелецького району (Чернігівська область, Україна)

Керував персоналом у складі 3 техніків.

Соціальна робота:

– голова районного Товариства охорони пам’яток культури.

04/1987- 09/1988
Військова служба (аеропорт Шереметьєво-2, Москва, СРСР)

Обов’язки включали щоденний паспортний контроль пасажирів на державному кордоні та їх реєстрацію.

03/1987-04/1987
Технік-архітектор виробничої групи при архітекторі Козелецького району (Чернігівська область, Україна).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (ЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ)

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Bogdanenko А.І. Development of innovation and investment policy in the context of structural improvements in Ukraine. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing (February 14, 2020). 60 p.
 2. Bogdanenko А.І. Research on investment and innovation activity in Ukraine: trends and problems. 2019. Monograph. Acta Innovations, 1(30). P. 48-67.
 3. Bogdanenko А.І. Development of investment activity in housing construction and its components. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing (January 24, 2019). 76 p.
 4. Bogdanenko А.І. Mechanisms, features and model building of the development of investment activities in the sphere of social housing. Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing (July 9, 2019). 52 p.
 5. Сучасні аспекти науки: колективна монографія / за заг. ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. Богданенко А.І. / Моделювання розвитку інвестиційної діяльності в житловому будівництві та стратегія її розвитку / стор. 43-58.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Bogdanenko А.І. International experience of the public investment policy and possibility of its use in Ukraine. 2019. Public administration, 16(1). P. 24-35.
 2. Bogdanenko А.I. The public investment policy in the system of factors of economic development of Ukraine. 2019. Public administration, 17(2). P. 15-25.
 3. Bogdanenko А.І. Investing in real estate of Great Britain during Brexit. 2019. Public administration, 19(4). P. 26-33.
 4. Bogdanenko А.І. Anti-corruption activities and the importance of anti-corruption education. 2020. Public administration, 22(2). P. 15-24.
 5. Bogdanenko А.І. Current problems of state regulation of investment processes in the field of social housing in European countries. 2020. Public administration, 23(3). P. 15-23.
 6. Bogdanenko А.І. Organization of activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ulraine and its place in the system of state authorities of Ukraine. 2020. Public administration, 24(4). P. 23-31.
 7. Богданенко А.І. Становлення системи інвестиційної діяльності в житлове будівництво. 2019. Експерт, 1 (3) / 7. С. 175-186.
 8. Богданенко А.І. Державне регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла у країнах ЄС: досвід для України. 2020. Експерт, 1 (7). С. 184-190.
 9. Богданенко А.І. Методологічні засади дослідження проблем державного регулювання інвестиційними процесами будівництва соціального житла. 2020. Експерт, 3 (9). С. 321-326.
 10. Богданенко А.І. Модернізація державного управління з використанням та розвитком інтелектуального потенціалу населення України. 2020. Експерт, 5 (11). С. 185-194.
 11. Bogdanenko A.I. Review of affordable housing programs in Ukraine, Great Britain and Europe. 2019. Public Administration and national security, 4 (6). P. 24-30.
 12. Богданенко А.І. Європейська соціальна хартія: адаптація до нового трудового законодавства України. 2019. Публічне адміністрування та національна безпека, 3 (5). C. 12-17.
 13. Богданенко А.І. Особливості адаптації Європейської соціальної хартії до законодавства України. 2019. Публічне адміністрування та національна безпека, 5 (7). C. 35-38.
 14. Bogdanenko A.I. The state mechanism of legal regulation of social construction in the countries of the European Union and the possibility of its use in the system of state regulation of Ukraine. 2019. Scientific Bulletin: Public Administration, 1 (2). P. 8-20.
 15. Богданенко А.І. Основні поняття та визначення державного регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла. 2020. Науковий вісник: Державне управління 2 (4). С. 45-51.
 16. Богданенко А.І. Взаємозв’язок ефективності державного управління інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла та економічного зростання в країнах Європейського Союзу. 2020. Наукові перспективи 1 (1). С. 30-39.
 17. Богданенко А.І. Педагогіка в діяльності співробітників оперативно-розшукових апаратів. 2020. Наукові перспективи 1 (1). Серія «Право». С. 43-50.
 18. Богданенко А.І. Конкурентна стратегія ведення інвестиційного бізнесу. 2020. Наукові перспективи 3 (3). С. 120-125.
 19. Bogdanenko A.I. State investment and innovation policy to encourage economic objects in the market economy. 2019. Science and Global Studies: Abstracts of reports of the International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, December 30, 2019). P. 15-18.
 20. Богданенко А.І. Визначення поняття альтернативності системи вищих навчальних закладів, заснованих на недержавній формі власності. 2019. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю МАУП. С. 223-225.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

За вагомий внесок у розвиток правової культури серед учасників соціально-трудових відносин, зміцнення соціального діалогу в Україні відзначений грамотою від Національної служби посередництва та примирення. Має ряд інших державних та громадських відзнак.

ХОБІ

Історія права, оборот готівки та міжнародні відносини УНР у 1917-1921 роках, історія національної регіональної географії, історія Великобританії, історія кельтів, Уельсу та Північної Європи.

Пішохідні екскурсії та участь в історичних розкопках, колекціонування монет, купюр та картини.