Гаврилов Андрій Володимирович

Гаврилов Андрій Володимирович

Профіль у ORCID

e-mail: andrii.havrylov@gmail.com

Освіта:

Київський національний університет будівництва і архітектури факультет  «Міське будівництво та господарство», 1999 рік, інженер-будівельник.

 

Професійна діяльність:

 

У 1999-2010 працював на керівних посадах у підприємствах будівельної галузі.

 

2010-2012 рр. головний спеціаліст відділу організації та розвитку будівельної діяльності Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

 

2012-2013 рр. заступник директора Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва – начальник відділу договірних та соціально-трудових відносин у будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

2013-2014  рр. заступник директора Департаменту технічного регулювання та науково-технічного розвитку – начальник відділу оцінки відповідності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

З грудня 2015 р. по теперішній час працює на посаді заступника директора ТОВ «Експертиза МВК».

 

Науковий ступінь:

 

Кандидат наук з державного управління, 10.2020 р.

 

Публікації:

 1. Гаврилов А.В. Ризики у договірних відносинах у будівництві. Держава та регіони. Сер. Державне управління. 2018. № 4. С. 42–47.
 2. Гаврилов А.В. Проблеми і ризики при реалізації договорів будівельного підряду в Україні: державно-управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 87–92.
 3. Непомнящий О.М., Гаврилов А.В. Формування державної договірної політики будівельних підприємств. Теорія та практика державного управління. 2018. № 1 (60). С. 22–25. Особистий внесок автора: визначено особливості державного управління договірними відносинами у будівництві.
 4. Havrylov А.V. Analysis of the risks occurring during construction. Public management. 2019. № 2 (17). Р. 56–64.
 5. Гаврилов А.В. Інжиніринг та консалтинг у будівництві: категорійно-понятійний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 13. С. 111–114.
 6. Гаврилов А.В. Ризики публічного адміністрування договірних відносин у будівництві. Досвід Румунії. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2019. № 4. С. 37–41.
 7. Havrylov A.V. Engineering as a mechanism of risk mitigation in construction. News of Science and Education. 2019. № 3 (64). С. 18–26.
 8. Гаврилов А.В. Аналіз проблем та ризиків при реалізації договорів будівельного підряду: вітчизняний та міжнародний досвід. Липневі наукові читання: зб. матеріалів міждисциплін. наук.-практ. конф., 27 лип. 2018 р. Київ, 2018. С. 35–37.
 9. Гаврилов А.В. Окремі аспекти правового регулювання договірних відносин у будівельній галузі України. Інженерія Майбутнього: зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2018 р. Київ / уклад. Л.І. Юдіна, 2018. С. 170–172.
 10. Гаврилов А.В. Ризики при реалізації інвестиційно-будівельних проектів. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі: матеріали XLVII міжнар. наук. конф., 26-27 берез. 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 5–10.
 11. Гаврилов А.В. Роль саморегулівних організацій в процесі удосконалення договірних відносин у будівництві. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 12 лют. 2020 р. Полтава : ФОП Сидоренко А.В., 2020. С. 11-13.