Спеціальності підготовки магістрів

Прийом до університету для отримання ступеня магістра здійснюється за такими спеціальностями:

 

Шифр

спеціальності

Назва спеціальності

Освітня програма (ОП)

051

Економіка

Економіка підприємства

053

Психологія

Практична психологія

193

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

  

Геоінформаційні системи та технології

281

Публічне управління та адміністрування

Менеджмент в органах публічного управління

 

Термін підготовки магістрів становить:

  1. Для денної форми навчання – 1 рік 6 місяців;
  2. Для заочної форми навчання – 1 рік 9 місяців.