МАРУШЕВА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЇВНА

Марушева Олександра Анатоліївна

Завідувач кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту,

доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент

Профіль у Google Scholar

Профіль у ORCID ID

Профіль Publons

e-mail: Marusheva.o@gmail.com

Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 9 років. Досвід роботи на державній службі складає більш ніж 7 років;. Брала участь у розробці та впровадженні законодавчих актів в Україні, а також приймала участь у робочих групах із розроблення проектів законів та їх доопрацювання в межах підготовки до розгляду у другому читанні. Активно займається громадською діяльністю щодо сприяння формування професійного середовища у будівництві в Україні. З 2015 року є постійним учасником та неодноразово приймала участь у якості спікера у міжнародних конференціях, організованих Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC), а також Європейською федерацією асоціацій інженерів-консультантів (EFCA); приймала участь у міжнародних конференціях, організованих спільно із залученням Європейської економічної комісії ООН щодо сталого розвитку розумних міст, у семінарах та заходах Світового банку та Європейського інвестиційного банку, а також вебінарах, семінарах, конференціях, експертних обговореннях DRBF, CoST Ukraine, «Разом проти корупції» та інших заходах. Є членом наукової школи управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості.

Автор більше 110 наукових праць переважно з державного управління, сфера наукових інтересів також включає наукові проблеми корпоративного та трудового права, права соціального забезпечення, проблематику вітчизняного та міжнародного правового регулювання досудового вирішення господарських спорів, зокрема, у будівництві та альтернативні методи вирішення спорів загалом; актуальні наукові проблеми економіки, комунікативних технологій та PR.

Член ГС «Міждержавна гільдії інженерів-консультантів».

Корпоративний член міжнародної організації «Фундація Рад з вирішення спорів» («Dispute Resolution Board Foundation», DRBF),

Освіта:

Національний університет «Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого»; Факультет № 4 Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України.

Період навчання: 2001-2006 рр.

Спеціальність, кваліфікація:

спеціаліст, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист, 2006

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; 

економічний факультет.

Період навчання: 2001-2006 рр.

Спеціальність, кваліфікація:

спеціаліст, спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація – економіст з поглибленим знанням іноземної мови, 2006

 

Міжрегіональна академія управління персоналом, Навчально-науковий інститут менеджменту, економіки та фінансів  (ННІМЕФ).

Період навчання: 2018-2020 рр.

Спеціальність, кваліфікація:

магістр, спеціальність «Будівельний менеджмент», 12.2020 р.

 

Науковий ступінь: 

доктор наук з державного управління, 09.2020 р.

кандидат юридичних наук, 10.2013 р.

 

Вчене звання:

Доцент, 02.2020 р.

 

Професійна діяльність:

Oleksandra Marusheva Legal&Consulting Law Firm

Березень 2019 р. – по тепер. час. – Директор (діяльність у сфері права);

 

Вищий навчальний заклад ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Травень 2018 р. – червень 2020 р. – Доцент кафедри публічного адміністрування;

червень 2020 р. – червень 2021 р.  – Професор кафедри публічного адміністрування;

 

ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

Березень 2017 р. – квітень 2018 р. – Радник з юридичних та міжнародних питань;

 

ГС «Національна асамблея розбудови України»

Квітень 2016 р. – березень 2017 р. – Директор юридичного департаменту;

 

Інститут законодавства Верховної Ради України

Березень 2015 р. – квітень 2016 р. – Старший консультант сектору методології відділу комплексних проблем державотворення, старший консультант сектору аналізу правозастосовчої практики відділу моніторингу законодавства;  

 

ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

Серпень 2014 р. – березень 2016 р. – в.о. наукового співробітника відділу міжнародних зав’язків та супроводу міжнародних проектів; в.о. старшого наукового співробітника відділу координації міжнародних проектів та маркетингу;

 

ПАТ «ХК «Київміськбуд»

Березень 2013 р. – Листопад 2013 р. – Фахівець I категорії відділу корпоративних прав Департаменту корпоративної політики;

Листопад 2013 р. – Липень 2014 р. – Начальник договірного відділу Департаменту правового супроводу;

 

Верховна Рада України

Помічник-консультант народного депутата України із поширенням Закону України «Про державну службу», V-VІ скликань, члена Комітету у закордонних справах, голови Підкомітету у справах СНД;

 

Помічник-консультант народного депутата України із поширенням Закону України «Про державну службу», VII скликання, члена Комітету з питань економічної політики, Голови Підкомітету з приватизації (реприватизації) та націоналізації.

 

Робота за сумісництвом:

 

ТОВ «Antipour2007»

Січень 2018 р. – січень 2020 р. – Заступник директора з правових та міжнародних питань;

 

ТОВ «Національний атестаційно-навчальній центр»

Лютий 2018по тепер час. – Тренер (лектор);

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Вересень 2011 р. – Липень 2018 р. – викладач кафедри міжнародних економічних відносин.

 

Міжнародне стажування:

 

 • Україна, м. Київ

Центральна група з управління проектами, Проект Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України (UDHEEP), Світовий банк;

Червень 2016 р. – Серпень 2016 р.;

 

 • Республіка Болгарія, м. Варна

International internship on the topic of: “Innovation in Science: The Challenges of our time” in Varna Free University “CHERNORIZETS HRABAR”

Contact: 60 hours, Independent work 120 hours; awarded 6 ECTS credits with examination result: Excellent 6.00 A.

Червень 2019 р. – Вересень 2019 р.

 

 • Республіка Чехія, м. Прага

Internship CourseScientific perspectives and innovations in Education: experience of Czech Republic remotelyin the International Economic Institute s.r.o.

Загальна кількість годин – 180 (6 ECTS) / Курс стажування «Наукові перспективи та інновації в науці: досвід Республіки Чехії дистанційно»

Липень 2021 р. – Вересень 2021 р.

 

Публікації за останні два роки:

 1. Марушева О.А. Механізми нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві: монографія. Одеса: Купрієнко С.В., 2020. 382 с.
 2. Управління об’єднаними територіальними громадами: монографія / О.А. Дєгтяр, Д.В. Кіслов, О.А. Марушева, О.М. Непомнящий та ін. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 388 с. (Особистий внесок автора: наукове обґрунтування децентралізації держархбудконтролю та взаємодії органів місцевого самоврядування з суб’єктами будівельної діяльності, розд. 6, 7).
 3. Марушева О.А. Світовий досвід формування державного механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління Серія: Державне управління. 2019. № 1 (82). С. 50–57.
 4. Марушева О.А. Тенденції нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в країнах розвинутої демократії. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 1 (55). С. 63–68.
 5. Marusheva O.A. Features of Legal Regulation of Socio-Economic Relations in Construction: Foreign Aspect. Public management. 2019. № 4 (19). Р. 152–161.
 6. Марушева О.А. Механізми державного регулювання соціально-економічних відносин у будівництві та напрями їх впровадження в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 7. С. 121–125.
 7. Марушева О.А. Державна політика розвитку механізмів саморегулювання в сфері соціально-економічних відносин у будівництві. Ефективність державного управління. 2019. № 58. С. 210–219.
 8. Марушева О.А. Розвиток політико-адміністративних процесів нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин в будівельній галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 12. С. 123–126.
 9. Марушева О.А. Контроль і моніторинг у будівельній галузі в аспекті державного управління. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія: Державне управління. 2019. № 3(84). С. 67–76.
 10. Марушева О.А. Законодавчі засади контролю та нагляду у будівництві в аспекті державного управління. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. Том 30 (69). № 4. С. 87–92.
 11. Марушева О.А. Науково-методичні основи аналізу функцій органів влади, які здійснюють регулювання та управління у галузі будівництва. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 127–131.
 12. Марушева О.А. Тенденції розвитку та основні проблеми державного механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин будівництва. Аспекти публічного управління. 2019. Том 7. № 11. С. 59–67.
 13. Марушева О.А. Недоліки маркетингових стратегій будівельної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 15. С. 107–112.
 14. Марушева О.А. Міжнародний досвід нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві. Право та державне управління. 2019. № 1 (34). Том 2. С. 82–87.
 15. Марушева О.А. Нормативно-правове регулювання соціально-економічних відносин в будівництві: стратегічні підходи. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2019. Випуск 11. С. 108–112.
 16. Марушева О. А. Взаємозв’язок ефективності державного механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин та економічного зростання у будівництві. Публічне адміністрування та національна безпека. 2020. № 1.
 17. Марушева О.А. Шляхи вдосконалення механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 126–133.
 18. Марушева О.А. Системи державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві в країнах з розвиненою економікою. Nauka i Studia. 2019. № 2 (191). С. 49–57.
 19. Марушева О.А. Застосування маркетингових стратегій в ході нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. 2019. № 2 (54). P. 40–52.
 20. Marusheva О.А. Improving Mechanisms for Legal Regulation of Socio-Economic Relations in Construction. Уральский научный вестник. 2019. № 2 (173). С. 34–43.
 21. Marusheva О.А. Special aspects of the structure of the state mechanism of legal regulation of socio-economic relations in construction with respect to highly developed countries, members of the European Union. News of science and education. 2019. № 3 (64). P. 26–33.
 22. Марушева О.А. Інституційне забезпечення державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві: досвід країн світу. Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи: щорічна наук.-практ. конф., 20 березня 2019 р. Харків: ХарРІ НАДУ, 2019.
 23. Марушева О.А. Деякі приклади саморегулювання системи нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві. Перспективы развития современной науки: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 березня 2019 р. Кванджу: Регіональна Академія Менеджменту, 2019. С. 97–98.
 24. Марушева О.А. Світовий досвід розвитку державного управління в контексті нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві. Проблеми розвитку публічного управління в Україні: наук.-практ. конф. за між народ. участю, 11–12 квітня 2019 р. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. С. 266–268.
 25. Марушева О.А., Радченко О.В. Державне регулювання соціально-економічних відносин в будівництві. Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст: матеріали Міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., квітень 2019 р. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. С. 273–275. (Особистий внесок автора: узагальнення підходів до державного регулювання будівництва).
 26. Марушева О.А. Аналіз ефективності вітчизняної будівельної галузі згідно рейтингу Світового банку «Doing Business». Европа и тюркский мир: наука, техника и технологии: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 1–3 травня 2019 р. Стамбул: Регіональна Академія Менеджменту, 2019. С. 71–73.
 27. Марушева О.А. Ефективність взаємодії державної архітектурно-будівельної інспекції з її територіальними органами. Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект: матеріали круглого столу, 25 червня 2019 р.). Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 58–61.
 28. Marusheva О.А. Adopting a risk oriented approach to public administration in construction: strategic aspects. Socio-Economic Prospects: 2019 рік: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 липня 2019 р. Мельбурн, 2019. С. 82–84.
 29. Марушева О.А. Роль держави у розвитку будівництва. Інтелектуальна економіка, управління та освіта: 2019 рік: матеріали Балтійської симпоз.-конф., 20 вересня 2019 р. Вільнюс: Університет Миколаса Ромеріса, 2019. С. 21–22.
 30. Марушева О.А. Негативні чинники формування та розвитку механізмів нормативно-правового регулювання у будівництві. Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди: 2019 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю, 11 жовтня 2019 р. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. С. 210.
 31. Марушева О.А. Problematic Aspects in the Development of Legal Regulation in Construction. Членство в ВТО. Перспективы научных исследований и международного рынка технологий: 2019 год: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 жовтня 2019 р. Ванкувер: Регіональна Академія Менеджменту, 2019. С. 151–153.
 32. Марушева О.А. Етапи створення та запровадження єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: електронний кабінет забудовника. Актуальные научные исследования в современном мире: матеріали LVII Міжнар. наук. конф., 26–27 січня 2020 р. Переяслав: 2020. Випуск 1 (57). Ч. 2. С. 13–16.
 33. Марушева О.А. Засади реалізації стратегічного маркетингового управління будівельним бізнесом. Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time: materials of the V International Scientific-Practical Conference, February 12–14, 2020. Tokyo: Regional Academy of Management, 2020. Volume I. P. 80–82.
 34. BIM та ISO 19650 – у контексті управління проектами: проспект про стандарт ISO 19650 із використання інформаційного моделювання будівель / К. Кастен та ін.; вступ. ст. К. Рудден; пер. та підготовка до публікації ГС «МГІК»; керівник робочої групи О. Непомнящий; Д. Барзилович, О. Марушева, А. Гаврилов та ін. Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 2019. 51 с. (Особистий внесок автора: аналіз досвіду застосування BIM технологій).
 35. Marusheva O., Prav Yu. Technical regulation in construction as a market-appropriate instrument of safety requirements compliance throughout the facility’s lifecycle. Innovations in Science: The Challenges of Our Time. Chicago: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. Vol. 2. P. 206–219. (Особистий внесок автора: пропозиції щодо вдосконалення технічного регулювання у будівництві).
 36. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Гончаров А.Б., Марушева О.А., Непомнящий О.М., Медведчук О.В. – Харків : ХНУМГ, 2020. 244 с. 
 37. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Гончаров А.Б., Марушева О.А., Непомнящий О.М., Лагунова І.А. – ХНУМГ, 2020. 76  с. 
 38. Oleksandra MARUSHEVA, Vitalina KONENKO, Serhii HAIDENKO, Olha VORONINA, Oksana MEDVEDCHUK/Інтегральний підхід оцінки рівня взаємодії стейколдерів будівельних підприємств.
 39. Marusheva, O. Quintessence of Ukraine’s Financial Security Strengthening in the Context of Economic Space Volatility / N. Novikova, O. Nepomnyashchyy, Yu. Sonko, O. Marusheva, T. Derun // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – Vol. 2, № 33. – P. 482-491.
 40. Nepomnyashchyy, O. Marketing Communications Management in the Public Administration System / I. Shevchenko, O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, O. Medvedchuk, I. Lahunova // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. –  № 9. – P. 2882-2890.
 41. Modern Media Resources for the Implementation of Public Administrative Mechanisms in Crisis / O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, O. Medvedchuk, I. Lahunova, V. Dabizha // Asia Life Sciences. – 2020. – Supplement 22 (2). – Р. 57-70.
 42. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні : навч. посіб. / Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М., Марушева О.А., Медведчук О.В., Лагунова І.А. – Харків : ХНУМГ, 2020. 212 с.
 43. Управління адміністративними процесами в організації : навч. посіб. / Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М., Марушева О.А., Медведчук О.В., Лагунова І.А. – Харків : ХНУМГ, 2020. 196 с.
 44. Nepomnyashchyy, O. Certain aspects of the system of public administration of universities: World practices and the Ukrainian dimension / O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, Yu. Prav, O. Medvedchuk, I. Lahunova // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – № 28(1). – Р. 99-105.
 45. Organizational and Economic Support of Educational Services Management in Ukraine / N. Kondratenko, O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, O. Medvedchuk, I. Lahunova // Estudios de Economia Aplicada. Studies of Applied Economics. Special Issue Innovation in the Economy and Society of the Digital Age. – 2021. – Vol 39, No 5. P. 1-7. 
 46. Марушева О.А. Деякі аспекти організації дистанційного навчання в умовах карантину / О.М. Непомнящий, О.А. Марушева // Nauka i studia : електрон. журнал. – 2021. – № 6 (21).
 47. Непомнящий О.М. Євроінтеграційні процеси в Україні: державно-управлінський аспект / О.М. Непомнящий, О.А. Марушева // Moderní aspekty vědy: том Х міжнар. колективної монографії – Чеська республака, 2021. с. 444.
 48. Марушева А.О. Особливості примірного договору про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві // О.М. Непомнящий, О.А. Марушева, О.В. Медведчук, А.В. Гаврилов / Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. ПНДІЕІ – Одеса : Гельветика. – 2020. – Вип. 18. – С. 65 – 70.