Медведчук Оксана Валеріївна

Медведчук Оксана Валеріївна

Професор кафедри

Кандидат наук з державного управління, доцент

Профіль у Scopus

Профіль у Google Scholar

ORCID iD

Web of Science

e-mail: medvedchuk_o@ukr.net

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Державне управління, ризикологія, саморегулювання, управління у сфері містобудівної діяльності

 

ДОСВІД РОБОТИ

09.1989-09.1991 – Загальноосвітня школа-інтернат № 1 м. Канів: вчитель географії та біології.

09.1991-09.2000 – Загальноосвітня школа с. Колодисте, Уманського району Черкаської області: вчитель історії, географії, директор школи.

09.2000-09.2003 – Загальноосвітня школа с. Ладижинка, Уманського району Черкаської області: директор школи.

10.2003-11.2003 – КРУ квартирно-будівельного комплексу Збройних сил України, м. Київ: інспектор.

11.2003-07.2007 – Міністерство оборони України, м. Київ: провідний спеціаліст групи нормативного забезпечення Головного управління військ та капітального будівництва; провідний, головний спеціаліст адміністративного відділу Департаменту капітального будівництва та управління фондами; головний спеціаліст загального відділу Департаменту будівництва та відчуження фондів; головний спеціаліст, заступник начальника відділу впровадження програм Департаменту будівництва.

07.2007-02.2015 – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, м. Київ: головний спеціаліст відділу контролю за реалізацією регіональних програм Департаменту розвитку регіонів,  заступник начальника відділу розробки житлових програм Управління розробки та реалізації державних житлових програм, завідувач сектору моніторингу та на налізу програм житлового будівництва та ЧАЕС Департаменту політики житлового будівництва та програм ЧАЕС, начальник відділу – заступник директора Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва.

07.2016 – 03.2017 – Громадська спілка «Національна асамблея розбудови України», м. Київ:  начальник відділу нормативно-методичного забезпечення.

03.2017- по цей час – Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів», м. Київ: начальник відділу нормативно-методичного забезпечення та управління проектами.

06.2018 – 07.2021 – ПАТ Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ: старший викладач, доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (ЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ)

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Medvedchuk Oksana. Improvement of State Architectural and Construction Control and Supervision in Ukraine [Text] / O. Nepomnyashchyy, O. Medvedchuk, I. Lahunova // Іnnovations in Science: The Challenges of Our Time. (collective monograph, Vol. 2); Chicago, Illinois: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. – P. 196-205.
 2. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Гончаров А.Б., Марушева О.А., Непомнящий О.М., Медведчук О.В. – Харків : ХНУМГ, 2020. 244 с.
 3. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні : навч. посіб. / Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М., Марушева О.А., Медведчук О.В., Лагунова І.А. – Харків : ХНУМГ, 2020. 212 с.
 4. Управління адміністративними процесами в організації : навч. посіб. / Дєгтяр А.О., Дєгтяр О.А., Непомнящий О.М., Марушева О.А., Медведчук О.В., Лагунова І.А. – Харків : ХНУМГ, 2020. 196 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Medvedchuk, O. Legal regulation of conformity assessment of personnel qualification in construction. / O. Nepomnyashchyy, O. Medvedchuk, I. Lahunova // Asia Life Sciences. – 2019. – Supplement 21 (2). – Р. 405-414 (Scopus)
 2. Медведчук О.В. Реформування будівельної галузі: практичні аспекти впровадження законодавчих новацій / О.В. Медведчук // Інвестиції: практика та досвід: наук. практ. журн. ЧНУ. – К. : ДКС Центр, 2020.  № 5-6 – С. 89–95. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.5-6.89
 3. Medvedchuk, О. Social Investment in Corporation Development Strategy in Ukraine / N. Orlova, D. Tarasenko, N. Oliinyk, S. Kuzmenko, O. Medvedchuk // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2020. – Vol. 2, № 33. – P. 566-573. DOI : 10.18371/fcaptp.v2i33.207244 (Web of Science)
 4. Medvedchuk, O. Theoretical and Methodological Basis of Fare System Management in Public Transport / K Sokol, O. Stamatin, M. Sukhonos, I. Lahunova, O. Medvedchuk // Journal Of Advanced Research In Law And Economics.  № 10(8). – P. 2515-2522.  DOI: 10.14505/jarle.v10.8(46).29 (Scopus)
 5. Medvedchuk, О. Modern Media Resources for the Implementation of Public Administrative Mechanisms in Crisis/ O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, O. Medvedchuk, I. Lahunova, V. Dabizha // Asia Life Sciences. – 2020. – Supplement 22 (2). – Р. 57-70 (Scopus)
 6. Медведчук О.В.Особливості примірного договору про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві // О.М. Непомнящий, О.А. Марушева, О.В. Медведчук, А.В. Гаврилов / Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн. ПНДІЕІ – Одеса : Гельветика. – 2017. – Вип. 18. – С. 65-70.
 7. Medvedchuk, О. Marketing Communications Management in the Public Administration System / I. Shevchenko, O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, O. Medvedchuk, I. Lahunova // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – № 9. – P. 2882-2890 (Scopus)
 8. Medvedchuk, O. Certain aspects of the system of public administration of universities: World practices and the Ukrainian dimension / O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, Yu. Prav, O. Medvedchuk, I. Lahunova // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – № 28(1). – Р. 99-105. DOI: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.99-105 DOI: 10.37635/jnalsu.28(1).2021.99-105 (Скопус)
 9. Medvedchuk, O. Organizational and Economic Support of Educational Services Management in Ukraine / N. Kondratenko, O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, O. Medvedchuk, I. Lahunova // Estudios de Economia Aplicada. Special Issue Innovation in the Economy and Society of the Digital Age. – 2021. – Vol 39, No 5. – P. 1-7 DOI:10.25115/eea.v39i5.4899 (Скопус)
 10. Medvedchuk, O. Processes of Decentralization of Territorial Organization of Government: Problems and Prospects / O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, O. Medvedchuk, I. Lahunova, D. Kislov // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. – 2021. – № 28(2). – Р. 86-92. DOI: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.86-92 (Скопус)
 11. Medvedchuk, O. Mechanisms of Public Administration in Post-Soviet Societies / S.Vavreniuk, O. Nepomnyashchyy, O. Marusheva, I. Lahunova, S. Shostak //  Linguistics and Culture Review. – 2021. – Vol 5(S2). P. 354-365. DOI:10.37028/lingcure.v5nS2.1358 (Скопус)

 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамоти і подяки директора Департаменту та Міністра оборони України, Київського міського голови, профспілкового комітету працівників Збройних Сил України (2003-2015 р.);

Почесна грамота Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2013 р.);

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2010 р.);

Відзнака Міністерства оборони України “Знак пошани” (2007 р.);

Нагрудний знак “Почесний працівник будівництва та архітектури” ІІ ступеня (2012 р.);

Медаль “15 років Збройним Силам України” (2006 р.);

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2012 р.).

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Курси підвищення кваліфікації фахівців у сфері інформаційно-аналітичної діяльності в області прийняття управлінських рішень (2007 р.).

Навчальні тренінги під керівництвом акредитованих тренерів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) за шістьма модулями FIDIC (2017 р., 2019 р.).

Міжнародне стажування в рамках IV форуму «Інновації в науці: виклики сучасності», м. Варна, Болгарія (2019 р.).

 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Начальник управління нормативно-правового забезпечення  Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів».

Учасник Наукової школи управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості, утвореної під керівництвом доктора наук з державного управління, професора Олександра Непомнящого.

Помічник-консультант народного депутата Верховної Ради України ІХ скликання.

Автор 52 публікацій, з них: 1 монографія (у співавторстві), 5 навчально-методичних праць, 20 статей, які опубліковані у вітчизняних наукових фахових і міжнародних виданнях, у т. ч. 7 статей у виданнях, які рецензуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Авторські свідоцтва: Свідоцтва про державну реєстрацію авторського права  від 15.01.2016 № 63527 і 63528 на програми професійної атестації виконавців  окремих видів робіт (послуг), пов’язаних  із  створенням  об’єктів  архітектури, і “Загальний модуль” цієї програми.

 

ХОБІ

Подорожі