Меморандум про співробітництво з Комітетом гуманітарної політики ВРУ

  • Запис опубліковано:04.06.2021
You are currently viewing Меморандум про співробітництво з Комітетом гуманітарної політики ВРУ

Ректор Університету новітніх технологій Світлана Циганій і Голова підкомітету у справах сім’ї та дітей Комітету гуманітарної політики ВРУ Тетяна Рябуха підписали меморандум про соціальне партнерство та співробітництво.

Головною метою співпраці є сприяння розвитку юридичної науки та освіти, популяризації наукових знань, обмін досвідом, забезпечення доступу студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників і наукових співробітників до нових здобутків юридичної думки.

Основні напрями роботи:
– реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних проблем юриспруденції;
– створення підрозділів, тимчасових груп і комісій для проведення спільних науково-дослідних проектів;
– організація взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації наукових співробітників та науково-педагогічних працівників;
– створення та координація спільних проектів за грантами, конкурсами та іншими формами залучення інвестицій;
– співпраця в міжнародній сфері та погоджена спільна участь у межах державних та міжнародних програм;
– спільне проведення наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів;
– спільні наукові експертизи дисертаційних та кваліфікаційних робіт;
– об’єднання зусиль для виконання юридичних експертиз нормативно-правових актів та їх проектів, а також інших матеріалів;
– участь у розробці та впровадження нових навчальних технологій, навчальних курсів, програм;
– взаємний обмін актуальною інформацією з усіх питань правової науки;
– спільне видання монографічної, науково-методичної літератури, збірників статей, наукових та науково-інформаційних періодичних видань.

Сподіваємося на плідну співпрацю!