Наука в УНТ

Університет новітніх технологій – сучасний заклад вищої освіти. Навчальний процес відображає прогресивні тенденції сучасної освіти. Досвідчені науково-педагогічні кадри, модернізована навчальна база, широке використання новітніх інформаційних технологій сприяють ефективному оволодінню молодими вченими та фахівцями сучасною стратегією наукового пошуку.

Науковими завданнями в УНТ є розробка і дослідження методів і технологій, пов’язаних із розв’язанням комплексу проблем, притаманних реалізації земельної реформи в Україні.

Ці проблеми пов’язані з розвитком таких фундаментальних наук, як геодезія, землеустрій, аерокосмічний моніторинг, фотограмметрія, екологія, ГІС, земельне право, науки, пов’язані з економічною складовою, комп’ютерні науки.

Основні напрями розробок і досліджень УНТ:

• підвищення рівня автоматизації геодезичних і землевпорядних вимірювань;

• обґрунтування науково-технічних рішень нових геодезичних способів і приладів;

• створення нових технологій екологічного контролю природокористування;

• законодавче врегулювання, гармонізація земельних правовідносин;

• розробка геоінформаційних та інформаційних управляючих систем;

• дослідження економічних питань земельної реформи та ін.

• ціла низка досліджень виконується у співдружності з іншими ВНЗ і підприємствами.

В УНТ за попередні роки підібрано висококваліфікований і високоякісний кадровий професорсько-викладацький склад, ефективно поєднано роботу вчених і перспективних студентів.

Науково-педагогічний склад університету спільно зі студентами проводять наукові дослідження в галузях геодезії, землеустрою, геоінформаційних систем і технологій, екології, економіки, фотограмметрії, юриспруденції та інших. За результатами таких досліджень за останні роки за участю студентів отримано вісім патентів України.

Студенти УНТ беруть активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах і публікують у наукових виданнях результати своїх досліджень.

Університет з 2016 року двічі на рік видає власний збірник наукових праць «Новітні технології».