До дня святого Миколая Чудотворця (19 грудня) доцент кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту УНТ – Анатолій Богданенко , а також українські науковці галузі публічного управління – Євген Романенкo, Денис Мартишин видали нову книгу «Християнське богослов’я у постхристиянському світі»

Книга присвячена 100-річчю від дня народження видатного православного богослова — протопресвітера Олександра Шмемана.

У виданні наведено біографії, основні богословські ідеї протопресвітерів Василя Зеньковського, Олександра Шмемана, Іоанна Мейєндорфа і професора Павла Євдокимова.

Проаналізовано основні етапи розвитку соціальної думки християнства з урахуванням специфіки та зв’язку релігії і науки.

Розглянуто у світлі християнської істини багатогранні процеси політики, економіки, соціальні та духовні інтереси людства.

На думку науковців, саме в умовах глобальних криз XXI ст. творчий спадок християнських мислителів стає доволі запитаним сучасною наукою.

23 грудня 2021 року у форматі онлайн на платформі Zoom було проведено засідання кафедри публічного адміністрування та інформаційного менеджменту ПВНЗ Університет Новітніх Технологій

Участь у зібранні взяли: завідувач Кафедри – Олександра Марушева, професори Кафедри – Юрій Прав, Оксана Медведчук, доценти Кафедри – Анатолій Богданенко, Марія Пантелей та Андрій Гаврилов.
 
На засідання були запрошені: Ірина Жукова – проректор з наукової роботи ПВНЗ Університет Новітніх Технологій.
Основними питаннями порядку денного засідання були:
 
1. Започаткування та провадження освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент в органах публічного управління»за спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань“Публічне управління та адміністрування”.
 
2. Затвердження освітньо-професійної програм, навчального та робочого навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент в органах публічного управління»за спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань“Публічне управління та адміністрування”.
 
3. Перерозподіл ліцензованого обсягу на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань“Публічне управління та адміністрування”.
У цілому, засідання виявилося плідним та результативним.

XVI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку»

07 грудня 2021 року у місті Тампере (Фінляндія) відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» у рамках Видавничої групи «Наукові перспективи», очолюваної проректором УНТ – Іриною Жуковою.

Доповідачем на онлайн-конференції виступив доцент кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту- Анатолій Богданенко.

У матеріалах конференції висвітлені проблемні аспекти комунікативної взаємодії громадського суспільства та публічної влади, перспективні напрями формування та розвитку міжнародного та гуманітарного права, досліджено ефективність проведення семінарського заняття, що залежить від методичної тактики дій викладача.

За наукової підтримки кафедри публічного адміністрування та інформаційного менеджменту в Mezinárodní Ekonomický Institut International Economic Institute s.r.o. триває набір на стажування за програмою підвищення кваліфікації «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic» («Наукові перспективи та інновації в освіті: досвід Чехії»), (180 годин (6 ЄКТС), з 19 жовтня 2021 року по 07 грудня 2021 року), Есеніце, Чехія

photo1637932804

Сайт інституту

Проходження стажування відбувається в дистанційній формі.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ:

Модуль 1:

Академічна мобільність в освіті, 60 год.:

  • систематизація та аналіз форм реалізації мобільності  професорсько-викладацького складу та інструментів її державної підтримки;
  • інтегральна класифікація форм міжнародної студентської мобільності;
  • організаційно-правові механізми розширення «експорту» освітніх послуг.

Модуль 2:

Інноваційні напрями розвитку галузей науки: досвід Чехії, 70 год.:

  • зовнішні умови і рамки довгострокового прогнозу науково-технічного розвитку;
  • можливі наслідки реалізації глобальних викликів і тенденцій для науки в Чехії;
  • проривні технології і перспективні інновації, здатні внести істотний внесок у вирішення найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузях науки.

Модуль 3:

Освіта та наукові дослідження в умовах сучасного розвитку економіки. Інноватика та методи навчання, 50 год.:

  • моделі розвитку державної політики у сфері вищої освіти в розвинених країнах світу;
  • удосконалення системи статистичних показників інноваційного розвитку науково-технологічної політики;
  • реформування законодавства Чехії з метою стимулювання та інтеграції наукової, науково-технічної діяльностей й освіти: інноваційний аспект.

Учасникам надається відповідний сертифікат про проходження стажування (180 годин (6 ЄКТС)), детальна інформація про стажування та комплект відео-лекцій чеських колег.

Деталі щодо умов участі на сайті за посиланням.

Термін подання заявок (реєстрації на програму) – до 07 грудня 2021 року.

Контакти та консультації: naukovi.perspectuvu@ukr.net

18 листопада 2021 року у форматі онлайн на платформі Zoom було проведено засідання кафедри публічного адміністрування та інформаційного менеджменту ПВНЗ Університет Новітніх Технологій (далі – Кафедра)

Участь у зібранні взяли: завідувач Кафедри – Олександра Марушева, професори Кафедри – Юрій Прав, Оксана Медведчук та доценти Кафедри – Анатолій Богданенко, Марія Пантелей. 

На засідання були запрошені: Ірина Жукова – проректор з наукової роботи ПВНЗ Університет Новітніх Технологій, Анна Гебрич – проректор з організаційно-методичної роботи ПВНЗ Університет Новітніх Технологій та Олександр Непомнящий – професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного Авіаційного Університету.

Ірина Жукова окреслила пріоритети діяльності Кафедри, серед яких: ліцензування освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти, третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», а, також, відкриття спеціалізованої вченої ради  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 25.00.01 – «Теорія та історія державного управління»; 25.00.02 – «Механізми державного управління»; 25.00.05 – «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку»

Олександра Марушева проаналізувала якісні та кількісні показники діяльності науково-педагогічних працівників Кафедри, визначила напрями подальших наукових пошуків. 

Анна Гебрич наголосила на актуальності ліцензування освітньої діяльності  та відзначила особливості його проведення.

Олександр Непомнящий зазначив масштабність та практичну цінність діяльності та розвитку Кафедри.

Оксана Медведчук у своєму виступі відзначила, що інформаційний простір Кафедри визначено як відкриту систему, функціонування якої спрямоване на інтеграцію освітніх ресурсів освітнього закладу, його інтелектуального, культурного і духовно-морального потенціалу в розвинену інформаційну інфраструктуру згідно з цільовими настановами суспільства, замовників освітніх послуг і провідних стейкхолдерів. 

В цілому, засідання пройшло жваво, з обопільною спрямованістю на вирішення поточних та перспективних питань!

ДО УВАГИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ! ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ!

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ У ЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ

Інформуємо, що за наукового партнерства кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту УНТ триває набір статей до № 8(14) 2021 фахового (категорія Б) друкованого журналу з державного управління, права та економіки “Наукові перспективи”.

У журналі можуть публікуватися статті для здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук!

Видання включено до міжнародних  наукометричних баз і поширюється у провідних світових бібліотеках і університетах.

Всім випускам видання присвоюється ідентифікатор цифрового об’єкта DOI.

Статті надсилати на електронну адресу: naukovi.perspectuvu@ukr.net

Статті у поточний номер приймаються до 25 серпня 2021 року.

Детальніше про видання за посиланням.

Запрошуємо до наукової співпраці!

Заздалегідь вдячні!


З повагою,

Головний редактор, 

Проректор з наукової роботи        І.В. Жукова

Розпочато прийом заявок для участі у Програмі імені Фулбрайта!

Fulbright

Інформуємо, що розпочато прийом заявок для участі у Програмі імені Фулбрайта!

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США та адміністрована Інститутом Міжнародної Освіти (IIE), цьогоріч святкує 75-у річницю своєї діяльності. Зініційована сенатором Джеймсом Вільямом Фулбрайтом програма міжнародних наукових обмінів успішно діє з 1946 року, нині — більш ніж у 160 країнах світу. Понад 400 тисяч учасників різних національностей, віросповідань і наукових зацікавлень стали її стипендіатами. Серед них — понад 1100 українців, які навчалися, стажувалися чи проводили дослідження в США за час існування Програми в Україні; та понад 750 американців, які викладали в українських закладах вищої освіти та займалися науковою працею.

Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, сотень різних напрацювань й досягнень, удоступнених в американському науковому середовищі; досвід, що базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає не тільки робити порівняння й ініціювати зміни  у власних інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними учасниками; досвід, що уможливлює вихід поза межі локального інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю над спільними проєктами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і інших країн світу.

Термін подання документів – 15 жовтня 2021 року.

За програмою передбачено проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев’яти місяців.

Детальніше за посиланням.