Про кафедру

Кафедра економіки, фінансів та управління бізнесом (далі – Кафедра) один із структурних підрозділів Університету Новітніх Технологій, який дає здобувачам вищої освіти не просто базову економічну освіту, але й необхідні знання і навички для її подальшого застосування на практиці.

У зв’язку з цим перспективні завдання розвитку Кафедри можна позначити за наступними напрямами:

  • розширення тематики і обсягів науково-дослідних робіт;
  • забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою;
  • зміцнення матеріально-технічної бази Кафедри;
  • підготовка і випуск здобувачів вищої освіти;
  • проведення та участь в теоретичних і науково-практичних семінарах та міжнародних конференціях.

Будучи відносно молодим структурним підрозділом Університету Новітніх Технологій, Кафедра має у своєму складі досвідчених співробітників не тільки теоретичного блоку, але і діючих практиків.

Викладачі Кафедри націлені на втілення у навчальному процесі сучасних знань і компетенцій в області взаємозв’язку економіки і фінансів, включаючи зовнішньоекономічну діяльність, що дозволяє випускникам вирішувати професійні завдання з розвитку економіки і бізнесу, державного управління економікою як у рамках національної економіки, так і в міжнародному масштабі, освоювати нові досягнення економічної і фінансової науки, необхідні для інтелектуально-професійного саморозвитку після закінчення навчання.

Об’єктами наукової діяльності Кафедри є економічні процеси і їх закономірності на мікро- і макрорівні, структурні елементи грошово-кредитної системи, управління бізнесом, в цілому, нові фінансові технології, цифрові компетенції майбутнього, реалізовані у фінансовій сфері, а також світова економіка і світові фінанси, фінанси держави і корпорацій, економічні основи процесів фінансового управління, включаючи фінансовий облік, фінансовий інжиніринг, фінансовий контролінг та ін.

Затребуваність економістів, загальновизнаний диплом державного стандарту, відстрочка від служби в армії для молодих людей, а, також, розвинена інфраструктура Університету Новітніх Технологій, цікаве студентське життя – все це, в кінцевому підсумку, є основним фактором при виборі нашої Кафедри.