Кафедра геодезії, землеустрою та екології (далі – Кафедра) – один із структурних підрозділів Університету Новітніх Технологій. Головним завданням Кафедри є забезпечення фундаментальності та високого рівня підготовки майбутніх геодезистів, землевпорядників та картографів із застосуванням комп’ютерних технологій у створенні цифрових топографічних карт, встановлення меж землекористувань.

Високий рівень кваліфікації педагогічного персоналу та тісний зв’язок навчального процесу з виробництвом дозволяє готувати фахівців, що є конкурентоспроможними на ринку праці.

Профіль фахівця – організація та управління проектування високоточних методів дослідження та вимірювання земної поверхні, цифрова обробка аеро- та космічних знімків, створення геоінформаційних систем кадастру з питань земель і нерухомості; реєстрація прав власності на земельні ділянки, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; створення загально географічних, тематичних карт та атласів.
Необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців у цій сфері діяльності є незаперечною.

Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп’ютерних аудиторій та аудиторій цифрової обробки зображень.

Запрошуємо на навчання!

ОПП на обговорення