Кафедра інформаційних технологій (далі – Кафедра) є випусковою за напрямом

«12 – Інформаційні технології»
спеціальності «122 – Комп’ютерні науки».

ОП бакалаврської підготовки:

 1. Інформаційні управляючі системи та технології.
 2. Інформаційні технології проектування.

В процесі навчання вивчають такі напрямки:

 • розробка програмного забезпечення комп’ютерних і комп’ютеризованих систем широкого класу і різного призначення;
 • розробка програмного забезпечення автоматизованої системи управління, інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень;
 • комп’ютерна обробки аудіо та відео інформації;
 • мережеве програмне забезпечення по розробці і впровадженню додатків, електронного документообігу та веб-технологій;
 • розробка інтернет-сайтів на основі знань Інтернет-технологій, Web-технологій, HTML, CSS, Java;
 • комп’ютерного проектування двомірних і проведення тривимірного моделювання об’ємних конструкцій з використанням 2D і 3D систем автоматизації проектування;
 • інженерного аналізу і математичного моделювання технологічних процесів;
 • системне програмування;
 • аналізу прикладів апаратно-програмних реалізацій ІТ технологій автоматизації виробництва: управління різними виконавчими пристроями, обробки інформації з датчиків і т.п.

 

Запрошуємо на навчання!

Пропонуємо здобувати сучасні знання та перспективну спеціальність!