Про кафедру

Кафедра правознавства (далі – Кафедра) один із структурних підрозділів Університету Новітніх Технологій ключовими напрямами діяльності якої є навчання здобувачів вищої освіти основам правових знань, а також, забезпечення загальнотеоретичної і методологічної єдності освітньої діяльності при викладанні профільних дисциплін.

Юрист завжди повинен бути готовий правильно і своєчасно реагувати на запити суспільства, володіти новітніми методиками і прийомами роботи з «мінливим» законодавством, великою кількістю законодавчих документів, правовою та іншої літературою. Він повинен грамотно вибудовувати комунікацію, вислуховувати опонентів, вести переговори, брати участь в обговоренні юридичних справ або в процедурах їх колегіального вирішення. Юристу необхідно оцінювати ситуації, що вимагають його втручання, він зобов’язаний володіти прийомами рішення стандартних і нестандартних правових задач.

Саме тому, підготовка інноваційно-мислячих, конкурентоспроможних високопрофесійних фахівців у сфері правознавства, здатних вирішувати широке коло професійних завдань у різних сферах діяльності суспільства, формування освітнього капіталу нової якості, властивого інформаційному високотехнологічному суспільству, вироблення прогресивного правового мислення у здобувачів вищої освіти – це основна стратегія діяльності Кафедри.

Підготовка висококваліфікованих юридичних кадрів на базі сучасних наукових досліджень, практичного досвіду та інноваційних методів навчання можлива завдяки високому професіоналізму та великому досвіду науково-педагогічної та практичної діяльності викладацького складу Кафедри. Викладачі мають наукові ступені, що відповідають профілю дисциплін, що викладаються.

Кафедра підтримує тісні контакти з державними органами і організаціями, які є не тільки базами для практик здобувачів вищої освіти, а й перспективними місцями їх майбутнього працевлаштування.

Наші випускники працюють:

 • прокурорами і суддями;
 • адвокатами;
 • нотаріусами;
 • юристами;
 • керівниками організацій;
 • викладачами;
 • політиками;
 • підприємцями;
 • службовцями органів державної влади та місцевого самоврядування та ін.

Місця працевлаштування:

 • правоохоронні органи, прокуратура;
 • органи судової системи;
 • органи державної і місцевої влади;
 • державні відомства;
 • спеціалізовані фірми;
 • організації сфери науки і освіти.
 • адвокатура і нотаріат;
 • комерційні організації та ін.

Хочемо побажати нашим нинішнім і майбутнім здобувачам вищої освіти цікавого і насиченого навчання, що дозволяє стати конкурентоспроможними, ерудованими і висококваліфікованими професіоналами, що володіють широкими знаннями в різних областях юридичної діяльності, і отримати перспективну, затребувану професію!