Про університет

За час свого існування університет підготував більше 7000 кваліфікованих фахівців

Історія становлення

Відповідно до Указу Президента України про необхідність проведення реформ в галузі земельних відносин, за ініціативою Головного управління геодезії, картографії та кадастру

Сучасний стан

На сьогоднішній день в університеті навчаються студенти за денною та заочною формами навчання. Навчання ведеться також за дистанційною та дистанційно-консультативною формами (на прохання студентів). Університет є єдиним в Україні, що здійснює підготовку бакалаврів з більшості спеціальностей  за 3 роки, а спеціалістів за 1 рік, а також магістерські програми зі спеціалізаціями за 1,5 року.

Звіт ректора за 2016 рік

Звіт № 1 ректора за 2016 рік на загальних зборах трудового колективу університету

Звіт ректора за 2017 рік

Звіт № 2 ректора за 2017 рік на загальних зборах трудового колективу університету