ПРОЦЕС КАЛЬКУЛЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Калькулювання має суттєве значення в діяльності підприємства й застосовується там, де безпосередньо відбуваються процеси виробництва.

Виготовлення будь-якого виду продукції, надання будь-якого виду послуг або виконання робіт не можна розпочинати доти, доки попередньо не буде визначено, на які витрати слід очікувати.

Отже, у кожній галузі промисловості є свої особливості визначення статей калькуляції собівартості виробленої продукції.

Для виробничих підприємств калькулювання собівартості продукції – нагальна потреба. І хоча в цій сфері більшість питань вирішує саме підприємство, є методичні основи, на які необхідно орієнтуватися всім без винятку.

Калькулювання – це система прийомів визначення собівартості всієї продукції та її окремих видів, визначення ефективності технології виробництва, роботи структурних підрозділів підприємства і апарату управління.

До викладання на курсах залучаються професійні досвідчені викладачі-практики.

Слухачі отримують методичні матеріали.

Тривалість курсів
2 місяці (96 академічні години/3,2 кредита)

Вартість навчання
8 000 грн.