Документи з організації освітнього процесу

Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» (Закон № 1556-VII) та Закону України «Про освіту» (Закон № 2145-19):
● статут УНТ;
● ліцензії на провадження освітньої діяльності;
● сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
● структура та органи управління закладу освіти;
● графік прийому громадян адміністрацією УНТ;
● кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
● освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою;
● територія УНТ;
● ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
● мова (мови) освітнього процесу;
● наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
● матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
● напрями наукової діяльності;
● наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання;
● результати моніторингу якості освіти;
● річний звіт:
○ звіт із навчальної роботи;
○ щорічні доповіді ректора на сесії науково-педагогічних працівників;
○ звіт навчально-виховної роботи;
○ звіт з науки та інноватики;
○ звіт з міжнародної діяльності;
○ звіт з адміністративної роботи.
● правила прийому до закладу освіти;
○ правила прийому на поточний рік та зміни до них (громадяни України);
○ правила прийому на поточний рік та зміни до них (іноземні громадяни).
● умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
● розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг:
○ розмір плати за навчання (громадяни України);
○ розмір плати за навчання (іноземні громадяни);
○ розмір плати за надання додаткових освітніх послуг.
● перелік додаткових освітніх та інших послуг, порядок надання та оплати, їх вартість (калькуляція виконується на кожну послугу та публікується на сайті підрозділу, який її надає);
● правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти:
○ Правила внутрішнього розпорядку;
○ Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках;
○ Положення про вирішення конфліктних ситуацій в УНТ.
Інші матеріали
● положення про будь-які колегіальні органи та їх персональний склад, що діють у вищих навчальних закладах:
○ Положення про вчену раду;
○ Положення про наглядову раду;
○ Положення про структурні Підрозділи вищого навчального закладу розміщуються на сайтах структурних підрозділів Університету та на сайті Інформаційної служби.