Спеціальності підготовки

Прийом до університету для отримання ступеня бакалавра здійснюється за такими спеціальностями:

  • 081 Право
  • 101 Екологія
  • 193 Геодезія та землеустрій
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 122 Комп’ютерні науки та технології

Термін підготовки бакалаврів становить:

  1. Для денної форми навчання – 3 роки 10 місяців;
  2. Для заочної форми навчання – 4 роки 6 місяців.

Прийом до університету для отримання ступеня магістра здійснюється за такою спеціальністю:

193 Геодезія та землеустрій

  • Геодезія
  • Геоінформаційні системи і технології
  • Землеустрій та кадастр

Перелік конкурсних предметів для вступу на бакалаврат