Спеціальності підготовки

Прийом до університету для отримання ступеня бакалавра здійснюється за такими спеціальностями:

Шифр

спеціальності

Назва спеціальності

Освітня програма (ОП)

051

Економіка

Економіка підприємства

053

Психологія

Практична психологія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

081

Право

Право

101

Екологія

Екологія та охорона природнього середовища

122

Комп’ютерні науки та технології

Інформаційні технології проектування

125

Кібербезпека

Системи та технології кібербезпеки

193

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Особиста та майнова безпека

Термін підготовки бакалаврів становить:

  1. Для денної форми навчання – 3 роки 10 місяців;
  2. Для заочної форми навчання – 4 роки 6 місяців.

 

Перелік конкурсних предметів для вступу на бакалаврат