Стратегія наукового пошуку УНТ 2021-2030

В Університеті новітніх технологій започатковано стратегію наукового пошуку світового рівня, де успішно вирішуються нагальні науково-технічні питання, пов’язані з проблемами геодезії, а також проблеми соціуму та довкілля.

Запропонована стратегія наукового пошуку є засобом досягнення перспективних цілей організації на основі визначення пріоритетів інноваційного розвитку. Результатами впровадження інноваційної стратегії має бути нова якість створюваної продукції та управління шляхом чіткої організації відповідної інноваційної політики. Розробка інноваційної політики УНТ передбачає визначення цілей і стратегії розвитку на перспективу з урахуванням наукових досягнень та досвіду.

Наші першочергові завдання:

  • розвивати українську систему наукових досліджень, орієнтованих на подальшу реалізацію інновацій у виробництві та промисловості;

  • мати державну підтримку розвитку інноваційної інфраструктури (дослідницького університету, технопарку, кластерів, високотехнологічних інноваційних підприємств, інноваційних бізнес-інкубаторів, венчурних фондів);

  • ініціювати спрощення системи реєстрації національних патентів;

  • упроваджувати системи штучного інтелекту, зокрема нових когнітивних мережецентричних технологій транспорту (безпілотні засоби);

  • відпрацьовувати технології алгоритмів і програмно-технічних засобів інтелектуальних сервісів побутового, соціального призначення;

  • створити екологічно чисту, економічно обґрунтовану альтернативу атомній енергетиці;

  • розв’язати проблеми переробки сміття та пластику.